Free Shipping

Free shipping on order over $1000

Free Return

Free return in 24 hour after purchasing

Gift Cards

Give the special perfect gift

Reward Points

Earn and spend with ease

Argox


Máy in mã vạch Argox iX4-200

Máy in mã vạch Argox iX4-200

Máy in tem nhãn mã vạch Argox iX4-200 để bàn  nhỏ gọn, độ phân giải 203 dpi(8 dots/mm) và bộ nhớ lớn hơn cho chất lượng in ấn cao.

Liên hệ

Máy in mã vạch Argox D2-350

Máy in mã vạch Argox D2-350

Máy in tem nhãn mã vạch để bàn Argox D2-350  nhỏ gọn, độ phân giải 300 dpi (12 dots/mm) và bộ nhớ lớn hơn cho chất lượng in ấn cao.

Liên hệ

Máy in mã vạch Argox OS-214EX / OS-200

Máy in mã vạch Argox OS-214EX / OS-200

Máy in tem nhãn mã vạch để bàn Argox OS-214EX / OS-200 nhỏ gọn, độ phân giải 203 dpi (8 dots/mm) và bộ nhớ lớn hơn cho chất lượng in ấn cao.

Liên hệ

Máy in mã vạch Argox iX6-250

Máy in mã vạch Argox iX6-250

Máy in tem nhãn mã vạch để bàn Argox iX6-250  nhỏ gọn, độ phân giải 203 dpi(8 dots/mm) và bộ nhớ lớn hơn cho chất lượng in ấn cao.

Liên hệ

Máy in mã vạch Argox CX-2040 / CX-2140

Máy in mã vạch Argox CX-2040 / CX-2140

Máy in tem nhãn mã vạch để bàn Argox CX-2040 / CX-2140   nhỏ gọn, độ phân giải 203 dpi(8 dots/mm) và bộ nhớ lớn hơn cho chất lượng in ấn cao.

Liên hệ

Máy in mã vạch Argox CP-3140EX

Máy in mã vạch Argox CP-3140EX

Máy in tem nhãn mã vạch để bàn Argox CP-3140EX  nhỏ gọn, độ phân giải 300 dpi(12 dots/mm) và bộ nhớ lớn hơn cho chất lượng in ấn cao.

Liên hệ

Máy in mã vạch Argox CX-3040 / CX-3140

Máy in mã vạch Argox CX-3040 / CX-3140

Máy in tem nhãn mã vạch để bàn CX-3040 / CX-3140   nhỏ gọn, độ phân giải 300 dpi(12 dots/mm) và bộ nhớ lớn hơn cho chất lượng in ấn cao.

Liên hệ

Máy in mã vạch Argox iX4-240

Máy in mã vạch Argox iX4-240

Máy in mã vạch Argox iX4-240 do công ty Thành Nam phân phối, là thương hiệu sản xuất máy in mã vạch hàng đầu Đài Loan

Liên hệ

Máy in mã vạch Argox iX4-350

Máy in mã vạch Argox iX4-350

Máy in mã vạch Argox iX4-350 do công ty Thành Nam phân phối, là thương hiệu sản xuất máy in mã vạch hàng đầu Đài Loan

Liên hệ

Máy in mã vạch Argox iX4-250

Máy in mã vạch Argox iX4-250

Máy in mã vạch Argox iX4-250 do công ty Thành Nam phân phối, là thương hiệu sản xuất máy in mã vạch hàng đầu Đài Loan

Liên hệ

Máy In Mã Vạch Argox 04-350

Máy In Mã Vạch Argox 04-350

Máy in mã vạch Argox 04-350 do công ty Thành Nam phân phối, là thương hiệu sản xuất máy in mã vạch hàng đầu Đài Loan

Liên hệ

Máy in mã vạch Argox 04-250

Máy in mã vạch Argox 04-250

Máy in mã vạch Argox 04-250 do công ty Thành Nam phân phối, là thương hiệu sản xuất máy in mã vạch hàng đầu Đài Loan

Liên hệ

Máy in mã vạch Argox P4-350

Máy in mã vạch Argox P4-350

Máy in mã vạch Argox P4-350 do công ty Thành Nam phân phối, là thương hiệu sản xuất máy in mã vạch hàng đầu Đài Loan

Liên hệ

Máy in mã vạch Argox P4-250

Máy in mã vạch Argox P4-250

Máy in mã vạch Argox P4-250 do công ty Thành Nam phân phối, là thương hiệu sản xuất máy in mã vạch hàng đầu Đài Loan

Liên hệ

Máy in mã vạch Argox CP-2140L

Máy in mã vạch Argox CP-2140L

Máy in mã vạch Argox Cp2140L do công ty Thành Nam phân phối, là thương hiệu sản xuất máy in mã vạch hàng đầu Đài Loan

Liên hệ

Máy in mã vạch Argox CP-2140EX

Máy in mã vạch Argox CP-2140EX

Máy in mã vạch Argox Cp2140EX do công ty Thành Nam phân phối, là thương hiệu sản xuất máy in mã vạch hàng đầu Đài Loan

Liên hệ

Máy in mã vạch Argox X-2000+

Máy in mã vạch Argox X-2000+

Máy in mã vạch Argox X-2000+ do công ty Thành Nam phân phối, là thương hiệu sản xuất máy in mã vạch hàng đầu Đài Loan

Liên hệ

Máy In Mã Vạch Argox CP-3140L

Máy In Mã Vạch Argox CP-3140L

Máy in tem nhãn mã vạch để bàn CP-3140  nhỏ gọn, độ phân giải 300dpi và bộ nhớ lớn hơn cho chất lượng in ấn cao.

Liên hệ

Máy in mã vạch Argox G-6000

Máy in mã vạch Argox G-6000

Máy in mã vạch Argox G-6000 do công ty Thành Nam phân phối, là thương hiệu sản xuất máy in mã vạch hàng đầu Đài Loan

Liên hệ

Máy in mã vạch Argox X-3200

Máy in mã vạch Argox X-3200

Máy in mã vạch Argox X-3200 do công ty Thành Nam phân phối, là thương hiệu sản xuất máy in mã vạch hàng đầu Đài Loan

Liên hệ