Free Shipping

Free shipping on order over $1000

Free Return

Free return in 24 hour after purchasing

Gift Cards

Give the special perfect gift

Reward Points

Earn and spend with ease

Zebex


Đầu đọc ghi thẻ Mifare Promag PCR310

Đầu đọc ghi thẻ Mifare Promag PCR310

Đầu đọc ghi thẻ Mifare Promag PCR310 là thiết bị đọc & ghi  thẻ mifare được sử dụng trong việc bảo mật máy tính, phân quyền cho người dùng máy tính và kiểm soát ra vào tại từng khu vực riêng .Liên hệ tư vấn :0936353590

Liên hệ

Máy kiểm kho Zebex Z-9001

Máy kiểm kho Zebex Z-9001

Máy quét mã vạch Zebex Z-9001 là thương hiệu đầu đọc mã vạch ZEBEX nổi tiếng đến từ Đài Loan

Liên hệ

Máy kiểm kho Zebex Z-9000

Máy kiểm kho Zebex Z-9000

Máy quét mã vạch Zebex Z-9000 là thương hiệu đầu đọc mã vạch ZEBEX nổi tiếng đến từ Đài Loan

Liên hệ

Máy đọc mã vạch Zebex Z-6172

Máy đọc mã vạch Zebex Z-6172

Máy quét mã vạch Zebex Z-6172 là thương hiệu đầu đọc mã vạch ZEBEX nổi tiếng đến từ Đài Loan

Liên hệ

Máy đọc mã vạch Zebex Z-3172 Plus

Máy đọc mã vạch Zebex Z-3172 Plus

Máy quét mã vạch Zebex Z-3172 Plus là thương hiệu đầu đọc mã vạch ZEBEX nổi tiếng đến từ Đài Loan

Liên hệ

Máy đọc mã vạch Zebex Z-6170

Máy đọc mã vạch Zebex Z-6170

Máy quét mã vạch Zebex Z-6170 là thương hiệu đầu đọc mã vạch ZEBEX nổi tiếng đến từ Đài Loan

Liên hệ

Máy đọc mã vạch Zebex Z-3191LE

Máy đọc mã vạch Zebex Z-3191LE

Máy quét mã vạch Zebex Z-3191LE là thương hiệu đầu đọc mã vạch ZEBEX nổi tiếng đến từ Đài Loan

Liên hệ

Đầu đọc mã vạch Zebex Z-5252 Series

Đầu đọc mã vạch Zebex Z-5252 Series

Máy quét mã vạch Zebex Z-5252 Series là thương hiệu đầu đọc mã vạch ZEBEX nổi tiếng đến từ Đài Loan

Liên hệ

Đầu đọc mã vạch Zebex Z-5152 Series

Đầu đọc mã vạch Zebex Z-5152 Series

Máy quét mã vạch Zebex Z-5152 Series là thương hiệu đầu đọc mã vạch ZEBEX nổi tiếng đến từ Đài Loan

Liên hệ

Đầu đọc mã vạch Module Zebex Z-5130

Đầu đọc mã vạch Module Zebex Z-5130

Máy quét mã vạch Zebex Z-5130 là thương hiệu đầu đọc mã vạch ZEBEX nổi tiếng đến từ Đài Loan

Liên hệ

Đầu đọc mã vạch Zebex Z-3192BT

Đầu đọc mã vạch Zebex Z-3192BT

Máy quét mã vạch Zebex Z-3192BT là thương hiệu đầu đọc mã vạch ZEBEX nổi tiếng đến từ Đài Loan

Liên hệ

Đầu đọc mã vạch đa tia Zebex Z6182

Đầu đọc mã vạch đa tia Zebex Z6182

Máy quét mã vạch Zebex Z-6182 là thương hiệu đầu đọc mã vạch ZEBEX nổi tiếng đến từ Đài Loan

Liên hệ

Đầu đọc mã vạch Không dây Zebex Z 3191 BT

Đầu đọc mã vạch Không dây Zebex Z 3191 BT

Máy quét mã vạch Zebex Z-3191BT là thương hiệu đầu đọc mã vạch ZEBEX nổi tiếng đến từ Đài Loan

Liên hệ

Đầu đọc mã vạch Zebex Z-3190

Đầu đọc mã vạch Zebex Z-3190

Máy quét mã vạch Zebex Z-3190 là thương hiệu đầu đọc mã vạch ZEBEX nổi tiếng đến từ Đài Loan

Liên hệ

Máy đọc mã vạch Zebex Z-3151HS

Máy đọc mã vạch Zebex Z-3151HS

Máy quét mã vạch Zebex Z-3151HS là thương hiệu đầu đọc mã vạch ZEBEX nổi tiếng đến từ Đài Loan

Liên hệ

Máy đọc mã vạch Zebex Z-3100U

Máy đọc mã vạch Zebex Z-3100U

Máy quét mã vạch Zebex Z-3100U là thương hiệu đầu đọc mã vạch ZEBEX nổi tiếng đến từ Đài Loan

Liên hệ

  • «
  • 1
  • »