Free Shipping

Free shipping on order over $1000

Free Return

Free return in 24 hour after purchasing

Gift Cards

Give the special perfect gift

Reward Points

Earn and spend with ease

GIẤY IN NHÃN BROTHER - DK, TZe VÀ TZFX.

GIẤY IN NHÃN BROTHER - DK, TZe VÀ TZFX.
Click image for Gallery
  • Nhà sản xuất: brother
  • Mã sản phẩm: 12100
  • Bảo hành:
  • Tình trạng: Có hàng
  • Liên hệ

Available Options

+
-

DƯỚI ĐÂY LÀ BẢNG KÍCH THƯỚC BĂNG NHÃN GIẤY DK, TZe VÀ TZFX. KHÁCH HÀNG CẦN LOẠI NÀO LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐỂ CÓ GIÁ TỐT. HÀNG LUÔN CÓ SẴN.

 

DK Nhãn Dạng Miếng Kích Thước Cố Định Số Nhãn/Cuộn Kích Thước (mm) Mã Code
Nhãn Địa Chỉ Tiêu Chuẩn 400 29 x 90 DK-11201
Nhãn Địa Chỉ Lớn 400 38 x 90 DK-11208
Nhãn Địa Chỉ Nhỏ 800 29 x 62 DK-11209
Nhãn Vận Chuyển 300 62 x 100 DK-11202
Nhãn Kẹp File Thư Mục 300 17 x 87 DK-11203
Nhãn Đa Mục Đích 400 17 x 54 DK-11204
Nhãn Vuông 1000 23 x 23 DK-11221
Nhãn CD/DVD 100 58 DK-11207
Nhãn Tròn 1200 12 DK-11219
Nhãn Tròn 1000 24 DK-11218

BẢNG KÍCH THƯỚC BĂNG NHÃN GIẤY DK DẠNG CUỘN DÀI LIÊN TỤC:

Chiều Rộng (mm) DK Dài Liên Tục Chiều Dài Mã Code
12 Nhãn Giấy Trắng 30.48m DK-22214
29 Nhãn Giấy Trắng 30.48m DK-22210
38 Nhãn Giấy Trắng 30.48m DK-22225
50 Nhãn Giấy Trắng 30.48m DK-22223
54 Nhãn Giấy Trắng Không Dính 30.48m DK-N55224
62 Nhãn Giấy Trắng 30.48m DK-22205
62 Nhãn Giấy Trắng (Bóc Được) 30.48m DK-44205
62 Nhãn Giấy Vàng (Bóc Được) 30.48m DK-44605
29 Nhãn dạng Film 15.24m DK-22211
62 Nhãn dạng Film 15.24m DK-22212
62 Nhãn dạng Film 15.24m DK-22606
62 Nhãn Trong 15.24m DK-22113
62 Nhãn Giấy – Chữ Đen hoặc Đỏ 15.24m DK-22251

 

GIẤY IN NHÃN BROTHER TZe VÀ TZFX

LOÃI NHÃN

MODEL

ĐẶC TÍNH

 

TZe-6mm

TZe-111

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền trong 6mm

 

TZe-211

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền trắng 6mm

TZe-611

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền vàng 6mm

TZe-315

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ trắng trên nền đen 6mm

TZe-9mm

Tze-121

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền trong 9mm

 

Tze-221

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền trắng 9mm

Tze-421

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền đỏ 9mm

Tze-521

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền xanh dương 9mm

Tze-621

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền vàng 9mm

Tze-721

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền xanh lá 9mm

Tze-222

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đỏ trên nền trắng 9mm

Tze-223

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ xanh trên nền trắng 9mm

Tze-325

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ trắng trên nền đen 9mm

TZe-12mm

Tze-131

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền trong 12mm

 

Tze-231

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền trắng 12mm

Tze-431

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền đỏ 12mm

Tze-531

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền xanh dương 12mm

Tze-631

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền vàng 12mm

Tze-731

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền xanh lá 9mm

Tze-232

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đỏ trên nền trắng 12mm

Tze-233

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ xanh trên nền trắng 12mm

Tze-334

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ vàng trên nền đen 12mm

Tze-335

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ trắng trên nền đen 12mm

Tze-435

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ trắng trên nền đỏ 12mm

Tze-535

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ trắng trên nền xanh 12mm

TZe-18mm

Tze-141

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền trong 18mm

 

Tze-241

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền trắng 18mm

Tze-441

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền đỏ 18mm

Tze-541

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền xanh dương 18mm

Tze-641

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền vàng 18mm

Tze-741

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền xanh lá 18mm

Tze-242

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đỏ trên nền trắng 18mm

Tze-243

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ xanh trên nền trắng 18mm

Tze-344

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ vàng trên nền đen 18mm

Tze-345

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ trắng trên nền đen 18mm

TZe-24mm

Tze-151

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền trong 24mm

 

Tze-251

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền trắng 24mm

Tze-451

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền đỏ 24mm

Tze-551

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền xanh dương 24mm

Tze-651

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền vàng 24mm

Tze-751

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền xanh lá 24mm

Tze-252

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đỏ trên nền trắng 24mm

Tze-253

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ xanh trên nền trắng 24mm

Tze-354

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ vàng trên nền đen 24mm

Tze-355

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ trắng trên nền đen 24mm

Tze-555

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ trắng trên nền xanh 24mm

TZe-36mm

Tze-161

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền trong 36mm

 

Tze-261

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền trắng 36mm

Tze-461

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền đỏ 36mm

Tze-561

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền xanh dương 36mm

Tze-661

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền vàng 36mm

Tze-262

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đỏ trên nền trắng 36mm

Tze-263

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ xanh trên nền trắng 36mm

TZFX-6mm

Tze-FX211

Nhãn TZ siêu dẻo - Chữ đen trên nền trong 6mm

 

Tze-FX611

Nhãn TZ siêu dẻo - Chữ đen trên nền vàng 6mm

TZFX-9mm

Tze-FX221

Nhãn TZ siêu dẻo - Chữ đen trên nền trắng 9mm

 

Tze-FX621

Nhãn TZ siêu dẻo - Chữ đen trên nền vàng 9mm

TZFX-12mm

Tze-FX231       Nhãn TZ siêu dẻo - Chữ đen trên nền trắng 12mm

Tze-FX631       Nhãn TZ siêu dẻo - Chữ đen trên nền vàng 12mm

Tze-FX731       Nhãn TZ siêu dẻo - Chữ đen trên nền xanh 12mm

Tze-FX431       Nhãn TZ siêu dẻo - Chữ đen trên nền đỏ 12mm        

 

TZFX-18mm

Tze-FX241       Nhãn TZ siêu dẻo - Chữ đen trên nền trắng 18mm

Tze-FX641       Nhãn TZ siêu dẻo - Chữ đen trên nền vàng 18mm

Tze-FX741       Nhãn TZ siêu dẻo - Chữ đen trên nền xanh 18mm

Tze-FX441        Nhãn TZ siêu dẻo - Chữ đen trên nền đỏ 18mm        

 

TZFX-24mm

Tze-FX251       Nhãn TZ siêu dẻo - Chữ đen trên nền trắng 24mm

Tze-FX651       Nhãn TZ siêu dẻo - Chữ đen trên nền vàng 24mm

Tze-FX751       Nhãn TZ siêu dẻo - Chữ đen trên nền xanh 24mm

Tze-FX451       Nhãn TZ siêu dẻo - Chữ đen trên nền đỏ 24mm           

 

TZFX-36mm

Tze-fx261       Nhãn TZ siêu dẻo - Chữ đen trên nền trắng 36mm

Tze-fx661       Nhãn TZ siêu dẻo - Chữ đen trên nền vàng 36mm                

 

Sản phẩm liên quan