Free Shipping

Free shipping on order over $1000

Free Return

Free return in 24 hour after purchasing

Gift Cards

Give the special perfect gift

Reward Points

Earn and spend with ease

Phần Mềm Quản Lý

Nhà sản xuất


Phần mềm thiết kế tem nhãn mã vạch Bartender

Phần mềm thiết kế tem nhãn mã vạch Bartender

Bartender là một phần mềm của Seagull Scientific, cho phép các tổ chức trên toàn thế giới cải thiện an ninh, bảo mật, hiệu quả bằng cách tạo và tự động hoá các nhãn, mã vạch, thẻ RFID, thẻ nhựa và nhiều hơn nữa.

Liên hệ

  • «
  • 1
  • »